Gwarancja

  • Wykonawca udziela gwarancji na swoje usługi na okres 1 roku lub czas określony w odrębnej umowie.
  • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powłoki cynkowej powstałe z powodu dostarczenia materiału nie spełniającego wymogów właściwego składu chemicznego stali, złego przygotowania powierzchni, odkształceń powstałych w wyniku uwolnienia się naprężeń materiałowych i spawalniczych oraz eksponowania powłoki w środowisku agresywnym dla powłoki cynkowej.
  • Okoliczności określone w punkcie 4.2 nie zwalniają Zleceniodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonaną usługę.
  • W przypadku zastosowania stali o niewłaściwym składzie chemicznym Wykonawca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę dodatkowymi kosztami ponad normatywnego zużycia cynku.
  • Zleceniodawca dostarcza wyroby do cynkowni i odbiera po cynkowaniu transportem własnym lub zleconym, na własny koszt i ryzyko, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
  • Wyroby w trakcie transportu muszą być zabezpieczone przed ocieraniem i uszkodzeniem odpowiednimi przekładkami.
  • Dla zachowania wysokiej estetyki powłoki cynkowej wskazane jest zabezpieczenie transportu plandeką przed wpływem warunków atmosferycznych i drogowych.
  • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie wyrobów powstałe w transporcie.

strzałka w górę
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X